مقالات مجازی (غیرجورنالی)

این دسته شامل مقالاتی است که ماهیت جورنالی نداشته و صرفا در وبسایت محمد منصورمقدم منتشر شده است.

به افتخار دانشمند بزرگ سنجش از دور، دکتر پروفسور جان آر جنسن (John R. Jensen)؛ معرفی و آثار 

به مناسبت تلاش و زحمات بی وقفه و همچنین دست‌آوردهای علمی ایشان در حوزه سنجش از دور، علوم اطلاعات مکانی و نشر، ارتقاء و گسترش علوم زمین در سرتاسر جهان!

۶
Language