در صورتیکه مایل به دریافت فایل رزومه بنده هستید، لطفا فرم زیر را برایم ارسال کنید

جهت دریافت فایل رزومه

Language