استوری‌ها


مقدمه‌ای بر هوش مصنوعی در سیاست (کاربرد ها و ابزارها)
مقدمه‌ای بر هوش مصنوعی در سیاست (کاربرد ها و ابزارها)
توسط محمد منصورمقدم
دوره آموزش مقدماتی GPS (سازمان منابع طبیعی استان یزد)
دوره آموزش مقدماتی GPS (سازمان منابع طبیعی استان یزد)
توسط محمد منصورمقدم
دوره آموزش مقدماتی GPS (سازمان نظام مهندسی یزد)
دوره آموزش مقدماتی GPS (سازمان نظام مهندسی یزد)
توسط محمد منصورمقدم
Language
مقدمه‌ای بر هوش مصنوعی در سیاست (کاربرد ها و ابزارها) دوره آموزش مقدماتی GPS (سازمان منابع طبیعی استان یزد) دوره آموزش مقدماتی GPS (سازمان نظام مهندسی یزد)
مقدمه‌ای بر هوش مصنوعی در سیاست (کاربرد ها و ابزارها) دوره آموزش مقدماتی GPS (سازمان منابع طبیعی استان یزد) دوره آموزش مقدماتی GPS (سازمان نظام مهندسی یزد)