ارتباط با من

یا حداقل یک نام مستعار :))
اگه خواستید باهم در تماس باشیم :))
اگه ایمیل نداشتید و خواستید باهم در ارتباط باشم :))
اگه خواستید بدون شماره تلفن باهم در ارتباط باشیم :))
هرچیزی که لازمه من بخونم 🙂