ماشین زمان هابل!

Share

ماشین زمان هابل!

تلسکوپ فضایی هابل یک ماشین زمان است! هابل نورهایی را می‌بیند که میلیارد ها سال نوری سفر کرده اند تا به ما برسند. این تسلکوپ نگرش ما نسبت به کیهان را بصورت اساسی تغییر می‌دهد.. . ویدئو زیر که توسط ناسا منتشر شده است، نمایی شگفت انگیز از این تلسکوپ خارق العاده را به نمایش می‌گذارد (مطالعه بیشتر در مورد هابل).

3.3 3 رای
کمتر <- امتیاز -> بیشتر
Language