پژوهشگر برتر دانشگاه یزد

Share

با اعلام وبسایت دانشگاه یزد، خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) و خبرنگاران جوان:

محمد منصورمقدم دانشجوی (دانش‌آموخته) سنجش‌ازدور و GIS دانشگاه یزد، بعنوان سومین پژوهشگر برتر دانشگاه یزد در پردیس علوم انسانی و اجتماعی برگزیده شده و مورد تقدیر قرار گرفت (تصویر ۱). بدین مناسبت اینجانب، از زحمات، راهنمایی‌ها و حمایت‌های تمامی اساتید خوبم به‌ویژه، دکتر ایمان روستا (استاد راهنما)، دکتر محمدرضا رضایی (مدیرگروه محترم) و دکتر حمیدرضا غفاریان (معاون آموزشی پردیس) کمال تشکر و قدردانی را داشته و امیدوارم که موجب سرافرازی ایشان باشم.

pajooheshgar 3rd
تصویر ۱: تقدیر از محمد منصورمقدم بعنوان پژوهشگر نمونه پردیس علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه یزد
4.8 4 رای
کمتر <- امتیاز -> بیشتر
Language