معرفی کاریزلند (کاریزبوم) یزد / کاریزلند کجاست؟

Share

کاریزلند (یا با نام‌های دیگر: کاریزبوم یا شهرک کوثر)، یکی از شهرک‌های سبز ایجاد شده در مجاورت شهر یزد است. این شهرک در حد فاصل بین شهر یزد و شهرستان تفت واقع شده و از آنجا که این منطقه با آب و هوای گرم و خشک در مرکز ایران قرار داشته و فاقد سرانه فضای سبز کافی است هدف آن، افزایش سرانه فضای سبز شهر یزد می‌باشد. شهرک کاریزلند، در استان یزد و در موقعیت ۵۴ درجه و ۱۶ دقیقه (شرق) و ۳۱ درجه و ۵۰ دقیقه (شمال شمالی) مختصات جغرافیایی واقع شده است. دمای سالانه (متوسط) این منطقه ۲۰ درجه سانتی گراد است. گرم ترین ماه سال در این منطقه جولای با میانگین ۳۳ درجه سانتی گراد و پس از آن ژوئن و آگوست با ۳۱ درجه سانتی گراد است.

تصویر ۱، موقعیت قرار گیری شهرک کاریزلند را نشان می‌دهد.

land 12 00885 g002 550
موقعیت کاریزلند (کاریزبوم) در استان یزد و ایران (a)، موقعیت آن در حدفاصل بین شهر یزد و شهرستان تفت (b) و تصویر گوگل ارث (سال ۱۴۰۲) آن (c) [منبع]

در سال ۲۰۲۳، منصورمقدم و همکاران در مقاله‌ای که در جورنال معتبر Land نتشر شد، به بررسی اثرات ایجاد شهرک سبز کاریزلند بعنوان کمربند سبز شهر یزد بر دمای سطح زمین محیط اطراف آن در طول زمان، برای سال های ۲۰۱۳ (قبل از شروع ساخت)، ۲۰۱۵ (در حین ساخت)، ۲۰۲۰ (تکمیل و بهره‌برداری اولیه) و ۲۰۲۲ (بهره‌برداری و بیشینه پوشش گیاهی) پرداختند. نتایج این پژوهش نشان داد پس از ایجاد کاریزلند، دمای سطح زمین در این منطقه به میزان ۸ درصد کاهش یافته بود. همچنین پژوهش یاد شده، افزایش ۲۰۸٫۳۵ هکتار پوشش گیاهی پس از تکمیل و بهره‌برداری از این شهرک کاریزلند در سال ۲۰۲۲ نسبت به دوره اولیه (پیش از ایجاد کاریزلند) را نشان داد. این مقاله پیشتر در پست دیگری در همین وبسایت معرفی شد.

4.1 8 رای
کمتر <- امتیاز -> بیشتر
Language