برنامه‌ ریزان شهری چگونه از فن آوری های جغرافیایی برای ساخت شهرهای انعطاف پذیر هوشمند استفاده می کنند؟

Share

برنامه‌ ریزان شهری چگونه از فن آوری های جغرافیایی برای ساخت شهرهای انعطاف پذیر هوشمند استفاده می کنند؟

GIS in urban planning

فناوری Geospatial در چندین رشته مورد استفاده قرار می گیرد و در چند سال گذشته ثابت شده است که ابزاری ظریف برای برنامه ریزی شهری است. برنامه ریزی دنباله ای منظم از اقدامات برای انجام یا دستیابی به یک هدف است. برنامه ریزی در زمان باستان تکامل یافته است. هنگام کاوش در قدیمی ترین Harappa و Mohen Jo Daro ها در هند، شواهد برنامه ریزی مشخص شد و هنگامی که ما با برنامه ریزی شهری سر و کار داریم، همه چیز در مورد جنبه های “مکانی” است. برنامه ریزی شهری مسئولانه و موفق برای احیای مجدد مناطق موجود در شهر و توسعه زمین های آزاد شهری ضروری است….

0 0 رای
کمتر <- امتیاز -> بیشتر
Language